Železo

Z Encyklopedie zdravotní sestry
Přejít na: navigace, hledání
Vzorek železa

Železo je chemický prvek se sSymbolem Fe a protonovým (atomovým) číslem 26. Je to kov v první přechodní sérii. Je to nejčastější prvek (podle hmotnosti) tvořící planetu Zemi jako celek, formujíc většinu vnějšího a vnitřního jádra Země. Je to čtvrtý nejčastější prvek v zemské kůře. Častá přítomnost železa v skalnatých planetách jako Země je způsobena jeho velkou produkcí během fuze ve velmi hmotných hvězdách, kde produkce niklu-56 (který se rozpadne na nejčastější izotop železa) je poslední nukleární fuzní reakce, která je exotermická. To činí radioaktivní nikl posledním prvkem produkovaným před kolapsem supernovy, ten vede explozím, které rozptylují tento radionuklidový prekurzor (předchůdce) železa do prostoru.

Biologická funkce

Železo je v biologii časté. Proteiny obsahující železo se nacházejí ve všech živých organizmech od jednoduchých prvoků po lidi. Barva krve je červená kvůli hemoglobinu, co je železo obsahující protein. Jako ilustruje hemoglobin, železo se často váže na kofaktory, například v hemech. Svazky železo-síra jsou všudypřítomné a zahrnují nitrogenázu, enzymy odpovědné za biologickou dusíkovou fixaci. Vlivné teorie evoluce se odvolávají na funkci sulfidů železa v železo-sulfurové světové teorii.

Železo je nutný stopový prvek nacházející se v téměř všech živých organizmech. Enzymy a proteiny obsahující železe, často obsahují hemové prostetické skupiny.

Příbuzné články

Zdroj

https://en.wikipedia.org/wiki/Iron

Osobní nástroje