JIP

Z Encyklopedie zdravotní sestry
Přejít na: navigace, hledání
Ukázka JIP

JIP nebo jednotka intenzivní péče (nebo jednotka kritické péče) je speciální oddělení nemocnice nebo medického centra, které poskytuje intenzivní medicínu.

Na jednotkách intenzivní péče pečují o pacienty s nejvážnějšími a život ohrozujícími nemocemi a úrazy, které vyžadují konstantní a blízký monitoring a podporu specializovaného vybavení a léčiv na zajištění normálních tělesných funkcí. Pracují tady vysoce trénovaní doktoři a sestry, které se specializují na péči o vážně nemocné pacienty. Obvyklé stavy vyžadující pobyt na JIP jsou: trauma, vícenásobné selhání orgánů a sepse.

Pacienti mohou být přeloženi na JIP

  • přímo z pohotovosti
  • z nemocničního pokoje, pokud se jejich stav rychle zhoršuje
  • nebo po operaci, pokud je velmi invazivní a je velké riziko komplikací.

Zdroj

http://en.wikipedia.org/wiki/Intensive_care_unit

Osobní nástroje