Krajská nemocnice Liberec

Z Encyklopedie zdravotní sestry
Přejít na: navigace, hledání
Krajská nemocnice Liberec
Adresa: Husova 10, 460 63 Liberec
Kliniky: Oddělení:
 • Ošetřovatelská péče
  • Domácí péče
  • Hlavní sestra
  • Sociální služby
 • Chirurgické obory
  • Anesteziologicko resuscitační
  • Centrální operační sály
  • Gynekologicko porodnické
  • Chirurgie
  • Cévní chirurgie
  • Všeobecné chirurgie
  • Onkochirurgie
  • JIP chirurgických oborů
  • Neurochirurgie (Neurosurgery)
  • Oční
  • ORL
  • Traumatologicko - ortopedické centrum
  • Ortopedie
  • Spinální jednotka
  • Traumatologie
  • Urologie
  • Ústní, čelistní, a obličejové chirurgie
 • Nechirurgické obory
  • Dětské
  • Dětské psychiatrie
  • Dlouhodobě nemocných
  • Infekční
  • Interna
  • Diabetologie
  • Gastroenterologie
  • Nefrologie a dialýzy
  • Revmatologie
  • Všeobecné interny
  • Kardiocentrum
  • Komplexní onkologické centrum
  • Kožní
  • Nemoci z povolání
  • Nemocniční lékárna
  • Neurologie
  • Plicní
  • Psychiatrie
  • Rehabilitace
  • Ústavní hygienik
 • Diagnostické obory
  • Klinické a soudní toxikologie
  • Klinické biochemie
  • Klinické hematologie
  • Klinické mikrobiologie a imunologie
  • Nukleární medicíny
  • Patologicko - anatomické
  • Radiodiagnostické
  • Transfuzní
Telefon: +420 485 311 111
Email: nemlib@nemlib.cz
Ředitel:
Webstránky: http://www.nemlib.cz


Kategorie: Nemocnice

Osobní nástroje