Oznamy

Z Encyklopedie zdravotní sestry
Verze z 11. 6. 2011, 09:41; Webmaster (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

Certifikované zdravotnícké kurzy zdarma na SZŠ a VOŠZ Zlín

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická ve Zlíně od letošního roku realizuje celoživotní vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků. Škola nabízí zdarma až do roku 2013 certifikované kurzy s cílem prohlubování a zvyšování úrovně odborných znalostí všeobecných sester, porodních asistentek i zdravotnických záchranářů.

Program certifikovaných kurzů celoživotního vzdělávání je součástí projektu Prohlubování vzdělávání nelékařů a je plně hrazen z prostředků Evropského sociálního fondu. Instruktorka certifikovaných kurzů, Světlana Jančaříková, ze zdravotnické školy, řekla: „Je to jedinečná příležitost pro zdravotníky nelékařských oborů odborně se zdarma vzdělávat a získat nejen potřebný počet kreditů, ale především zvláštní odbornou způsobilost k výkonu nadefinovaných činností. Tato možnost je nabízena pouze omezenou dobu. Projekt potrvá jen do ledna 2013.“

O aktivitě přesahující Zlínský kraj natočila společnost Toast s.r.o. krátký film. „Reportáž o certifikovaných kurzech se natáčela v prostorách SZŠ a VOŠZ Zlín, v KNTB, a.s. Zlín s ředitelem nemocnice MUDr. Bohuslavem Škubalem, CSc., ale i s jinými významnými garanty kurzů. Záběry jsou také z nemocničních oddělení, kde probíhá praktická výuka školy, např. ARO, rehabilitační oddělení, interní klinika, ale také z hospice Citadela ve Valašském Meziříčí. Šestiminutová reportáž vystihuje přípravu certifikovaných kurzů a jejich realizaci ve spolupráci s Institutem postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví v Praze a s akreditovanými pracovišti,“ přiblížila Marie Zvoníčková, ředitelka Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Zlín. Reportáž byla v premiéře uvedena na červnové výroční konferenci k projektům Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů pod záštitou ministra zdravotnictví doc. MUDr. Leoše Hegera, CSc. v Praze.

Aktuální termíny a přihlášky do všech certifikovaných kurzů organizovaných Střední zdravotnickou školou ve Zlíně najdete na http://www.szsvzszlin.cz/kurzy

25.5.2011 v Praze: Festival ošetřovatelství SestraFest

Prosím víc informací je v článku SestraFest 2011.

25.5.2010 v Praze: Festival ošetřovatelství SestraFest

Prosím víc informací je v článku SestraFest.

11. a 13.11.2008: Humanizace dětských nemocnic v Evropě

(posláno 6.11.2008 přes Kontakt)

Vážení, dovolujeme si vás upozornit na dvě zajímavé konference, které se podařilo uspořádat v rekordně krátkém čase díky návštěvě paní Peg Belson (výjimečné osobnosti v oblasti humanizace dětských nemocnic v Evropě i za jejími hranicemi, mj. spoluzakladatelky Evropské asociace na podporu dětí v nemocnici - EACH - Association for Children in Hospital) v České republice. Konference spolupořádá náš Nadační fond Klíček, který se je rozhodl výrazně finančně podpořit; účastnický poplatek je tak spíše symbolický. Budeme rádi, když na tyto dvě zajímavé akce upozorníte své spolupracovníky a přátele. Součástí konference bude vyhlášení celostátní soutěže pro všechny, kdo se starají o hospitalizované děti. Obě konference jsou otevřené jak členům personálu, tak studentům zdravotnických i humanitních oborů, a také nejširší rodičovské veřejnosti.

V úterý 11. listopadu proběhne konference v Ostravě, viz http://www.detivnemocnii.cz/konference/ostrava.html , a ve čtvrtek 13. litopadu proběhne konference v Praze viz http://www.detivnemocnici.cz/konference/praha.html Počet míst je limitován, prosíme vás, abyste v případě svého zájmu svou přihlášku poslali co nejdříve.

Za Nadační fond Klíček, Radek Nohál, www.detivnemocnici.cz, www.klicek.org, Tel.: 774 028 435

Prosím vaše oznamy o zdravotních akcích pošlete přes Kontakt.

Osobní nástroje