Centrální nervový systém

Z Encyklopedie zdravotní sestry
(Přesměrováno z CNS)
Přejít na: navigace, hledání
Vývoj nervové (neurální) trubice
Mozek embrya po 4. týdnech

Centrální nervový systém (CNS) je část nervového systému, která koordinuje činnost všech částí těl bilateriánů (živočichů s bilaterálním nervovým systémem) - tedy všech mnohobuněčních živočichů kromě hub a radiálně symetrických živočichů jako například medúza. CNS obsahuje většinu nervového systému a sestává z mozku a míchy, stejně jako retiny - oční sítnice. Spolu s periferním nervovým systémem má základní roli v kontrole nad chováním. CNS je obsažen uvnitř dorzální dutiny s mozkem v dutině lebeční a míchou v míšní dutině. U obratlovců je mozek chráněný lebkou, zatímco mícha je chráněná páteří a oba jsou kryti v plenách mozkových a míšních.

Vývoj

Během ranného vývoje embrya obratlovce se podélná rýha na nervové desce postupně prohlubuje a vyvýšeniny po obou stranách rýhy (nervové drážky) se vyvyšují a nakonec se setkají, transformujíc rýhu do zavřené trubice - ektodermální stěny, která tvoří základ nervového systému. Tato trubice se zpočátku diferencuje do tří dutin (váčků): přední mozek na přední straně, střední mozek v středě a mezi střední mozkem a míchou je zadní mozek. Během šesti týdnů v lidském zárodku se přední mozek pak dále rozdělí na telencefalon a mezimozek, zadní mozek se rozdělí na metencefalon a myelencefalon.

Jak obratlovec roste, tyto váčky se dále diferencují. Telencephalon se diferencuje na, kromě jiného, striatum, hippocampus a neokortex a jeho dutina se stává první a druhou mozkovou komorou. Diferenciace mezimozku zahrnuje subtalamus, hypotalamus, talamus a epitalamus a jeho dutina tvoří třetí mozkovou komoru. Tektum, pretektum, cerebrální stopka a jiné struktury se vyvinou mimo středního mozku - mezencefalonu a jeho dutina vyroste v mezencefalický kanál (mozkový mokovod - cerebrální kanál). Metencefalon se stává, kromě jiného, mosty a mozečkem, myelencefalon tvoří prodlouženou míchu a jejich dutiny vyrostou do čtvrté mozkové komory.

Zdroj: http://en.wikipedia.org/wiki/Central_nervous_system

Osobní nástroje