Respirace

Z Encyklopedie zdravotní sestry
(Přesměrováno z Dýchání)
Přejít na: navigace, hledání
Schéma respiračního systému:

Horní dýchací trakt:
Nasal cavity - nosní dutina
Pharynx - hltan
Larynx - hrtan

Dolní dýchací trakt
Trachea - průdušnice
Primary bronchi - průduška
Lungs - plíce

Respirace je proces, kterým organizmus získává energii reakcí kyslíka s glukózou - produkty jsou voda, oxid uhličitý a ATP - adenozín trifosfát (energie). Respirace se obvykle zaměňuje s dýchaním, ale nejsou shodné. Respirace probíhá na buněční úrovni, zatím dýchání je na jiné úrovni. Respirace probíhá v mitochondriích buněk a dodává buňkám energii.

Respirace probíhá též v rastlinách, které vydechují produkty fotosyntézy - kyslík a glukózu, zdrojové látky fotosyntézy jsou voda, oxid uhličitý, chlorofyl (katalyzátor) a energie (světlo).

Obsah

Reakce respirace

Aerobní (s přístupem kyslíku) respirace

Reakce slovami:

glukóza + kyslík ---> vodní pára + oxid uhličitý + energie (2380 kJ)

Anaerobní (bez přístupu kyslíka) respirace

Reakce slovami:

glukóza ---> alkohol + oxid uhličitý + vodní pára + energie (118 KJ)

Porovnání vzorců - anaerobní respirace uvolňuje mnohem méně energie, protože uvolněný alkohol obsahuje mnoho energie.

Vdechujeme kyslík a vydechujeme oxid uhličitý.

Je několik metod klasifikace fyziologie respirace:

Podle mechanizmu

  • Respirační orgán
  • Výměna plynů
  • Arteriální krevní plyn
  • Kontrola respirace
  • Apnea - krátkodobé zastavení dechu

Podle experimentů

  • Nafukovací přístroj
  • Respirometr
  • SIFT-MS selektovaná iónová prúdovo-tubová hmotnostní spektrometrie

Podle poruch a akutnosti

Podle léčby

  • Bronchodilator - látka rozšiřující průdušky
  • Astmové medikamenty

Podle intenzivní péče a pohotovostní medicíny

Příbuzné témy

Zdroj

Wikipedie

Osobní nástroje