Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Zlín

Z Encyklopedie zdravotní sestry
(Přesměrováno z VOŠZ Zlín)
Přejít na: navigace, hledání
Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Zlín
Adresa: Broučkova 372, 760 01 Zlín, Zlínský kraj
Telefon: +577008111
Fax: +577008144
E-mail: info@szszlin.cz
Webstránky: http://www.szszlin.cz
Ředitel:
Založena:

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická ve Zlíně od letošního roku realizuje celoživotní vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků. Škola nabízí zdarma až do roku 2013 certifikované kurzy s cílem prohlubování a zvyšování úrovně odborných znalostí všeobecných sester, porodních asistentek i zdravotnických záchranářů.

Program certifikovaných kurzů celoživotního vzdělávání je součástí projektu Prohlubování vzdělávání nelékařů a je plně hrazen z prostředků Evropského sociálního fondu. Instruktorka certifikovaných kurzů, Světlana Jančaříková, ze zdravotnické školy, řekla: „Je to jedinečná příležitost pro zdravotníky nelékařských oborů odborně se zdarma vzdělávat a získat nejen potřebný počet kreditů, ale především zvláštní odbornou způsobilost k výkonu nadefinovaných činností. Tato možnost je nabízena pouze omezenou dobu. Projekt potrvá jen do ledna 2013.“

O aktivitě přesahující Zlínský kraj natočila společnost Toast s.r.o. krátký film. „Reportáž o certifikovaných kurzech se natáčela v prostorách SZŠ a VOŠZ Zlín, v KNTB, a.s. Zlín s ředitelem nemocnice MUDr. Bohuslavem Škubalem, CSc., ale i s jinými významnými garanty kurzů. Záběry jsou také z nemocničních oddělení, kde probíhá praktická výuka školy, např. ARO, rehabilitační oddělení, interní klinika, ale také z hospice Citadela ve Valašském Meziříčí. Šestiminutová reportáž vystihuje přípravu certifikovaných kurzů a jejich realizaci ve spolupráci s Institutem postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví v Praze a s akreditovanými pracovišti,“ přiblížila Marie Zvoníčková, ředitelka Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Zlín. Reportáž byla v premiéře uvedena na červnové výroční konferenci k projektům Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů pod záštitou ministra zdravotnictví doc. MUDr. Leoše Hegera, CSc. v Praze.

Aktuální termíny a přihlášky do všech certifikovaných kurzů organizovaných Střední zdravotnickou školou ve Zlíně najdete na http://www.szsvzszlin.cz/kurzy

Obsah

Charakteristika školy

Studijní obory

Přijímací pohovory

Pedagogové a zaměstnanci školy

Studenti školy

Sponzoři

Význační absolventi

Historie školy

Příbuzné témy

Zdravotní sestra

Externí linky

Osobní nástroje