Česká asociace sester

Z Encyklopedie zdravotní sestry
Verze z 27. 9. 2012, 16:30; Webmaster (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání
Logo asociace

Česká asociace sester (zkratka ČAS) je odborná, stavovská dobrovolná, nezisková, nepolitická organizace s právní subjektivitou. Je to největší odborná profesní organizace sester a jiných odborných pracovníků. Je otevřena pro všechny sestry a ostatní nelékaře působící v resortu zdravotnictví, sociálního péče, školství a ve všech oblastech soukromého, nebo jiného podnikání bez ohledu na národnost, nebo náboženské vyznání s působností po celé České republice.

Cíle České asociace sester

  • Podporovat aktivity zaměřených na realizaci národních a mezinárodních programů, jejichž cílem bude příprava sester, porodních asistentek a dalších nelékařských zdravotnických oborů na výkon povolání.
  • Spolupracovat na změnách systému zdravotnických služeb v ČR.
  • Spolupracovat s orgány státní správy a ostatních profesních i odborových organizací na podpoře volného pohybu pracovních sil v rámci EU i mimo ni.
  • Vytvářet účinné nástroje k zajištění bezpečně a kvalitně poskytovaných ošetřovatelských služeb v souladu s potřebami osob, skupin i komunit.
  • Podporovat aktivity vedoucí ke zvyšování uznání nelékařských profesí ve společnosti.
  • Zastupovat poskytovatele ošetřovatelských služeb v domácí péči a vytvářet účinné nástroje na prosazování jejich práv.

Organizace a kontakty

Nejvyšším orgánem České asociace sester je Fórum delegátů, které se skládá z členů ČAS. Fórum delegátů volí devíti členné prezidium a revizní komisi. Sídlem České asociace sester je Praha.

  • Česká asociace sester, Londýnská 15, 120 00 Praha 2
  • e-mail: kancelar@cnna.cz
  • telefon: +420 222 523 818
  • IČO 00537161

Příbuzné články

Zdroj

http://www.cnna.cz

Kategorie: Zdravotní organizace

Česká asociace sester    IASP    ICN    NANDA    WHO    Seznam sesterských organizací   

Osobní nástroje