Život

Z Encyklopedie zdravotní sestry
Verze z 18. 9. 2011, 17:31; Webmaster (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

Život je charakteristika, která odlišuje objekty, které mají signální a sebe-udržující procesy (tedy, žíjíci organizmy) od těch, které je nemají, buď proto, že tyto funkce se stratili, nebo protože tyto funkce postrádají a klasifikují se jak neživé. Biologie je věda, která se soustředí na studium života.

Živé organizmy podstupují metabolizmus, udržují homeostázi, mají kapacitu růst, odpovídat na stimuly, reprodukovat se a přes přírodní selekci, adaptovat se na své prostředí.

Externí linky

Zdroj

http://en.wikipedia.org/wiki/Life

Osobní nástroje