Bolest

Z Encyklopedie zdravotní sestry
Přejít na: navigace, hledání

Bolest je nepříjemný vněm. Je definovaná Mezinárodní asociací na studium bolesti (International Association for the Study of Pain) jako "nepříjemná a emoční zkušenost spojená s aktuálním nebo potenciálním poškozením tkáně, nebo popsaná v termínech tohto poškození".

Nocicepce [1] (někdy volaná i nocipercepce) je měratelní fyziologická událost typu obvykle asociovaného s bolestí.

Vědecky, bolest (subjektivní zážitek) je separátní a odlišná od nocicepce, co je systém, který přenáší informace o zánětu, poškození nebo podráždění v tkáni do míchy a mozku. Nocicepce často proběhne bez pocitu bolesti a může nosit informace bez pozornosti vědomí. Opačně, ale méně často, vněm bolesti může existovat při absenci nocicepce.

Bolest je část obranního systému těla: mění mentální problémy řešící strategie hledající jak skončit pocit bolesti, a propaguje učení, dělajíc opakování bolestivé situace méně pravděpodobným. Systém nocicepce přenáší signály, které obvykle mění vnímání bolesti, je to kritický komponent schopnosti těla reagovat na škodící stimuly a je to část rychle varujícího přenosu informujícího centrální nervový systém iniciovat reakce na minimalizaci úrazu.

Příbuzné témy

Externí linky (anglicky)

Zdroj

http://en.wikipedia.org/wiki/Pain

Kategorie: Nemoci

AIDS    Alkoholismus    Bakterie    Bolest    Cholera    Chřipka    Dekubitus    Černý kašel    Fekální inkontinence    Infekce    Infekční nemoc    Malárie    Mumps    Nemoc    Obezita    Pravé neštovice    Průjem    Pyrexie    Rakovina    Sepse    Slepota    Spalničky    Symptom    Šarlach    Tetanus    Virus    Zácpa    Zánět    Zarděnky   

Osobní nástroje