Fagocytóza

Z Encyklopedie zdravotní sestry
Verze z 2. 4. 2013, 18:16; Webmaster (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání
Fagocytóza v 3 krocích:
1. Nevázané povrchové receptory fagocyta nevyvolají fagocytózu.
2. Vázaní receptorů způsobí jejich shlukování.
3. Fagocytóza začala a částice je pohlcena fagocytem.

Fagocytóza (ze starořeckého φαγεῖν (phagein) značí "zhltnout", κύτος, (kytos) značí "buňka" a -osis značí "proces") je buněčný proces pohlcení tuhých částic buněční membránou na formaci interního fagozomu, který provádějí fagocyty a protisty. Fagocytózu objevil Ilja Mechnikov v roce 1882. Fagocytóza je specifická forma endocytózy, která obsahuje vesikulární internalizaci tuhých objektů jako jsou bakterie a proto se liší od jiných forem endocytózy jako je vesikulární internalizace různých tekutin. Fagocytóza je obsažena v příjmu živin pro některé buňky a v imunitním systému je to hlavní mechanismus používaný na oddělení patogenů a zvyšků buněk. Bakterie, neživé buněčné tkáně a malé minerální částice jsou příklady objektů, které mohou projít fagocytózou.

Proces se podobá na konzumaci jen na úrovni jednobuněčných organizmů. U vícebuněčných živočichů byl tento proces adaptován na eliminaci odpadu a patogenů, na rozdíl od příjmu energie pro buněčné procesy, výjimkou je živočich Trichoplax.

Zdroj

http://en.wikipedia.org/wiki/Phagocytosis

Osobní nástroje