Menstruační cyklus

Z Encyklopedie zdravotní sestry
Přejít na: navigace, hledání
Menstruační cyklus - překlad pojmů na obrázku z angličtiny:
Ovarian histology = vaječníková histologie
Recruited Follicle = odvedený folikul
Maturing Follicle = dozrávající folikul
Ovulation = ovulace
Corpus Luteum (latinsky) = žluté tělísko
Degenerate C. Luteum = degenerované žluté tělísko
Body Temperature = tělesná teplota
Follicle Stimulating Hormone = hormon stimulující folikul
Follicular Phase = folikulární fáze
Luteal Phase = luteální fáze
Endometrial Histology = histologie sliznice dělohy
Average values = průměrné hodnoty
Durations and values may differ between different females or different cycles = Trvání a hodnoty se mohou lišit mezi různými ženami nebo různými cykly.

Termín menstruační cyklus nebo skráceně menstruace nebo menses označuje periodické fyziologické změny v těle ženy, které jsou pod kontrolou endokrinního systému a nutné pro reprodukci. Menstruační cykly u žen se typicky vyskytují na měsíčním základě mezi pubertou a menopauzou. Kromě lidí mají menstruační cykly jen velké opice, na rozdíl od estrického cyklu u většiny druhů savců.

Obsah

Přehled

Během menstruačního cyklu sexuálně zralé ženské tělo vyvine 1 vajíčko (příležitostně 2, z kterých mohou vzniknout neidentická dvojčata) a uvolní je v době ovulace. Výstelka dělohy (endometrium) roste synchronně. Po ovulaci se výstelka změní na přípravu pro potenciální implantaci oplodněného vajíčka na založení těhotenství. Nenásleduje-li oplodnění a těhotenství, děloha se zbaví výstelky a začne nový menstruační cyklus. Proces zbavování se výstelky se nazývá menstruace. Menstruace se zevně projevuje ve formě menses (též menstruum): základní část endometria (výstelky) a krevní produkty, které vycházejí z těla přes vaginu. I když se tento krevní výtok obvykle označuje jako krev, složením se liší od žilní krve.

V praxi se často menstruace a menses označuje jako perioda. Toto krvácení slouží jako znak, že nezačalo těhotenství. (I když to není jednoznačné, protože někdy existuje krvácení v raném těhotenství.) Během reprodukčních let vynechání menstruace může indikovat, že žena je těhotná.

Menstruace tvoří normální část přirozeného cyklického procesu vyskytujícího se u zdravých žen mezi pubertou a koncem reprodukčních let. Začátek menstruace nazývaný i menarche se vyskytuje průměrně ve věku 12 let, ale může se přihodit kdykoli mezi 8 a 16 lety [1]. Poslední perioda - menopauza se vyskytuje obvykle ve věku 45 - 55 let. Odchylky od těchto hodnot vyžadují medicínskou prohlídku. Amenorea označuje prodlouženou absenci menses během reprodukčních let ženy z jiných příčin než těhotenství. Např. ženy s velmi nízkým tělesným tukem jako sportovkyně mohou přestat menstruovat. Přítomnost menstruace nedokazuje, že nastala ovulace a ženy, které nemají ovulaci, mohou mít menstruační cykly. Tyto anovulační cykly mají tendenci nastat méně pravidelně a mají větší variabilitu v délce cyklu.

Normální menstruační cyklus u žen

I když délka cyklu se může měnit, 28 dní je obecně považováno za průměrnou hodnotu normálního ovulačního cyklu ženy. Konvence považuje začátek menstruačního krvácení za začátek cyklu, proto první den krvácení se nazývá "první den cyklu". Menstruační cyklus možno rozdělit do 4 fází:

Menstruace

Menstruace trvá několik dní (obvykle 3-5 dní, ale hodnoty 2 - 7 dní jsou považovány za normální [2]) a zahrnuje ztrátu asi 50 ml krve (včetně vyloučeného endometria). Enzym plazmin — obsažený v endometriu — inhibuje (utlumuje) krev od srážení. Pro tuto ztrátu krve mají ženy vyšší potřebu přijímat v potravě železo než muži — na prevenci nedostatku železa. Mnoho žen prožije v této době děložní křeče, též nazývané dysmenorea (bolestivá menstruace). Existuje velký průmysl poskytující zdravotní produkty na pomoc ženám zvládnout menses.

Folikulární fáze

Pod vlivem hormonu stimulujícího folikul (FSH) začne ve vaječníku růst několik folikulů (míšků), které následně produkují estrogeny, primárně estradiol. Tyto estrogeny iniciují vývin nové vrstvy endometria s vývojem typické histologické (tkáňové) vzorky zvané proliferační (bující) endometrium. Estrogeny poskytují negativní cyklus zpětné vazby do hypofýzy a snižují sekreci FSH. Inhibin vylučovaný největším folikulem též snižuje FSH. Typicky jen nejrozvinutější folikul (vedoucí folikul) se může dále rozvinout, protože má víc receptorů FSH; ostatní folikuly růst zastaví. Proto normálně jen 1 vajíčko dozraje v daném cyklu.

Ovulace

Když folikul dozraje, vylučuje dost estradiolu na spuštění akutního uvolňování luteinizačního hormonu (LH). V 28-denním cyklu tato LH vlna začíná kolem 12. dne cyklu a může trvat 48 hodin. Uvolněním LH dozraje vajíčko a oslabí se stěny folikulu ve vaječníku. Tento proces vede k ovulaci: uvolnění teď už zralého vajíčka, co je největší buňka těla (s průměrem asi 0,5 mm). Který z dvou vaječníků — levý nebo pravý — ovuluje se zdá být náhodné; žádná známá pravo-levá koordinace není. Vejcovod potřebuje uchytit vajíčko a poskytnout prostor na oplodnění. Charakteristicky jasný a vláknitý hlen vykazující elasticitu se vyvine v cervixu (děložním hrdlu) a je připraven přijmout spermie ze sexuálního styku. Některé ženy mají během ovulace charakteristickou bolest zvanou "middle pain" nebo "bolest ve středě", která trvá několik hodin. Mnoho žen vnímá vaginální změny a změny cervikálního hlenu během ovulace, zvláště když sebe kontrolují pro znaky plodnosti. Neoplodněné vajíčko se rozloží.

Luteální fáze

Po ovulaci se zbylý folikul transformuje do žlutého tělíska (corpus luteum) za podpory hormonů hypofýzy. Toto žluté tělísko bude produkovat progesteron navíc k estrogenům pro následující 2 týdny. Progesteron hraje životní roli při proměně proliferačního endometria do sekreční výstelky připravené na implantaci a podporující rané těhotenství. To trochu zvýší tělesnou teplotu, proto žena měřící si denně svou teplotu registruje, že se dostala do luteální fáze. Proběhne-li oplodnění vajíčka, to putuje jako rané embryo vejcovodem do děložní dutiny a implantuje se během asi 5 - 7 dní po ovulaci. Krátce po implantaci rostoucí embryo signalizuje svou existenci mateřskému systému. Jeden velmi raný signál obsahuje lidský chorionický gonadotropin (HCG) - hormon umožňující test těhotenství. Tento signál má důležitou roli v udržování žlutého tělíska a umožňuje pokračování jeho produkce progesteronu. Bez těhotenství a bez HCG, žluté tělísko mizí a hladiny inhibinu a progesteronu klesnou. To nastaví podmínky pro další cyklus. Snížení hladiny progesteronu vede k menstruačnímu vypouštění (progesteronové vypouštěcí krvácení) a snížené hladiny inhibinu umožňují růst hladin FSH pro dozrávání nových folikulů.

Menstruační symptomy

Různé nepříjemné symptomy způsobené zapojenými hormony a křečema dělohy mohou předcházet nebo provázet menstruaci. Víc silné symptomy mohou zahrnovat značnou menstruační bolest (dysmenorea), abdominální (břišní) bolest, migrénu, depresi a dráždivost. Některé ženy zažijí syndrom předmenstruačního stresu (PMS nebo premenstruační syndrom) - cyklickou klinickou entitu. Seznam prožitých symptomů je individuální. Navíc i u jednotlivých žen se může intenzita symptomů měnit od cyklu k cyklu.

Plodné období

I když délka folikulární fáze — a následně délka menstruačního cyklu — se může měnit, luteální fáze téměř vždy trvá 14 dní. Spermie mohou prožít 3 až 4 dny (případně až 7 dní) uvnitř ženy, proto většina plodné periody (čas s nejvyšší pravděpodobností sexuálního styku vedoucího k těhotenství) probíhá asi 5 dní před ovulací až do 1-2 dní po ovulaci. V normálním 4-týdenním cyklu to odpovídá druhému a začátku třetího týdne cyklu. Různé metody plánovaného rodičovství a kontroly oplodnění se pokoušejí určit přesný čas ovulace pro nalezení relativně plodných a relativně neplodných dní v cyklu.

Lidé, kteří slyšeli o menstruačním cyklu a ovulaci mohou mít mylný názor v souvislosti s antikoncepcí, že menstruační cykly vždy trvají 28 dní a že ovulace se vždy vyskytne 14 dní po začátku menses. Tento názor může vést k nechtěnému těhotenství. Též ne každé krvácení značí menstruaci a to může lidi poplést při kalkulaci plodného období.

Chce-li žena otěhotnět, většina plodné doby trvá mezi 16 - 14 dny před očekávanou menses. Mnoho žen používá sady detekce ovulace, které detekují přítomnost vlny LH v moči na indikaci nejplodnější doby. Jiné systémy detekce ovulace se spoléhají na jemné zvýšení teploty způsobené progesteronem.

U žen žijících v blízkém prostředí má začátek menstruace tendenci se nějak synchronizovat. Výzkumníci popsali tento jev poprvé v roce 1971 a vysvětlili ho působením feromonů v roce 1998 (Stern a McClintock).

Hormonální kontrola

Menstruační cyklus je regulován extrémně složitě. Po mnoho let výzkumníci diskutovali, který regulační systém má základní kontrolu: hypotalamus, hypofýza nebo vaječník s jeho rostoucím folikulem; ale všechny 3 systémy musí interagovat. V každém případě má rostoucí folikul rozhodující roli: způsobí dozrání endometria, poskytuje potřebnou zpětnou vazbu hypotalamu a hypofýze a modifikuje změny hlenu v cervixu. 2 sexuální hormony hrají roli v kontrole menstruačního cyklu - estradiol a progesteron. Zatímco estrogen dosahuje vrchol dvakrát, během růstu folikulu a během luteální fáze, progesteron zůstává prakticky nepřítomný před ovulací, ale stává se rozhodující v luteální fázi a během těhotenství. Mnoho testů ovulace kontroluje přítomnost progesteronu. Tyto sexuální hormony jsou vylučovány vlivem hypofýzy a oba FSH i LH mají nutnou roli. FSH stimuluje nezralé folikuly ve vaječnících k růstu. LH spuští ovulaci. Hormon uvolňující gonadotropin (GnRH) z hypotalamu kontroluje hypofýzu a hypofýza i hypotalamus dostávají zpěnou vazbu z folikulu. Žluté tělísko — které se vyvine z puknutého folikulu a zůstane ve vaječníku — po ovulaci vylučuje estradiol a progesteron. Jen když nastane těhotenství, objeví se hormony pro zrušení menstruačního cyklu, zatímco produkce estradiolu a progesteronu pokračuje. Abnormální hormonální regulace vede k narušení menstruačního cyklu.

Skrytá ovulace

Na rozdíl od jiných druhů u lidí zůstává ovulace skrytá. Fakt, že žena může vnímat svou ovulaci zatímco pro jiné zůstane nerozeznatelná, má sociobiologický význam. Jiné druhy často signalizují vnímavost.

Vaječník jako vajíčková banka

Podle výzkumu se vajíčka formují ze zárodečných buněk v raném životě plodu. Počet je redukován na asi 400 000 až 450 000 nezralých vajíček uložených v každém vaječníku. Menstruační cyklus jako biologická událost umožňuje ovulaci jednoho vajíčka typicky každý měsíc. Proto během plodnosti žena ovuluje asi 400 až 450 krát. Všechny ostatní vajíčka se rozpustí v procesu zvaném atrézie. Protože celková zásoba vajíček ženy se formuje už v plodu, aby vajíčka ovulovali dekády později, vznikli názory, že tato dlouhá trvanlivost může udělat chromatin vajíčka víc náchylným k problémům dělení, natržení a mutacím než chromatin spermie, který se produkuje průběžně během reprodukčního života muže. Tuto možnost podporují pozorování, že zárodky a děti od starších matek mají vyšší výskyt chromozómových abnormalit než od starších otců.

Anovulační menstruační cyklus

Ne všechny menstruace rezultují z ovulačního menstruačního cyklu. U některých žen může vývin folikulu začít, ale se nedokončí a přesto estrogeny formují a stimulují endometrium. Dříve nebo později děloha toto endometrium vyloučí. Protože se nevyskytne žádná ovulace a zapojení progesteronu, doktoři nazývají tento typ krvácení jako estrogenové průlomové krvácení a nemohou vždy předpovědět jeho trvání nebo frekvenci. Anovulační krvácení se obvykle vyskytuje před menopauzou (premenopauza) nebo u žen, které mají polycystický vaječníkový syndrom.

Abnormality cyklu

Frekvence

"Normální menstruační cyklus" se vyskytuje každých 28 dní + 7 dní. Doktoři nazývají cykly s intervaly 21 dní nebo méně jako polymenorea a cykly s intervaly nad 35 dní oligomenorea (nebo amenorea, když interval přesáhne 180 dní).

Výtok

Normální menstruační výtok obsahuje 50 ml + 30 ml. Výtok nad 80 ml (hypermenorea nebo menoragie) může pocházet z hormonální poruchy, děložních abnormalit včetně děložního leiomyomu nebo rakoviny a jiných příčin. Opačný jev - velmi malé krvácení se nazývá hypomenorea.

Trvání

Prodloužené krvácení (metroragie, též meno-metroragie) neprokazuje jasnou intervalovou vzorku. Dysfunkční děložní krvácení naznačuje abnormality hormonálně způsobeného krvácení, typicky anovulace. Všechny tyto abnormality krvácení vyžadují medicínské vyšetření. Protože i těhotné pacientky mohou krvácet, test těhotenství tvoří součást vyšetření abnormálního krvácení.

Pilulky na kontrolu oplodnění

Estrogeny a hormony podobné progesteronu tvoří hlavní aktivní složky antikoncepčních pilulek. Typicky mají tendenci napodobit menstruační cyklus, ale potlačit rozhodující událost ovulačního cyklu a to ovulaci. Žena obvykle bere hormonální pilule 21 dní, pak 7 dní bere nefunkční sladké pilulky placebo nebo žádné pilulky; pak se cyklus opakuje. Během 7 placebo dní se vyskytne vynechávající krvácení, které se liší od normální menstruace, a vynecháním placeba a pokračováním s další sadou hormonálních pilulek ho může potlačit. (Existují 2 hlavní verze pilulek: jednofázové a třífázové. U třífázových pilulek může vynechání placeba a pokračování s další měsíční sadou eliminovat ochranu před těhotenstvím.)

Etymologie (původ slova) a lunární měsíc

Termíny "menstruace" a "menses" pocházejí z latinského mensis (měsíc), které souvisí s řeckým mene (Měsíc) a souvisí s kořeny anglických slov month (měsíc) a moon (Měsíc) — odrážející fakt, že Měsíc též potřebuje asi 28 dní na oběh kolem Země. (Synodický lunární měsíc, perioda mezi 2 novými Měsíci trvá asi 29 a půl dne). I když menstruační periody některých žen mohou odpovídat lunárnímu cyklu, neexistuje nutné spojení mezi lunárními měsícy a menstruačními periodami: ženy prokazují značnou variabilitu v délce jejich menstruačního cyklu.

Hygienické aspekty

Pro potřeby menstruujících žen vznikl celý průmysl. Ženy obvykle používají menstruační vložky (nošené zvenku vaginy) nebo vložky na prevenci ušpinění oděvu. Vložky se vyrábějí z celulózy nebo syntetických produktů. Během historie byly používány pratelné látky; moderní verze se produkují z bavlny (často organické), podobně jako pratelné nebo jednorazové plenky. Tampony (absorbující materiál vložený do vaginy) se staly populárními v posledních letech, ale požadují častou výměnu pro možnost vzniku zánětu z rozkládajících se bakterií.

Farmaceutické firmy též poskytují produkty — obvykle nesteroidní protizánětové léky (Non-steroidal anti-inflammatory drugs - NSAIDs) — pro léčbu menstruačních bolestí (křečí).

Externí linky (anglicky)

Zdroj

http://en.wikipedia.org/wiki/Menstrual_cycle

Osobní nástroje