Organismus

Z Encyklopedie zdravotní sestry
Verze z 25. 9. 2012, 05:08; Webmaster (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

Obsah

Termín organismus v biologii a ekologii značí živou bytost (řecky organon = instrument).

Původ života a vztah mezi jeho hlavními liniemi původu jsou kontroverzní. 2 hlavní třídy buněk byly rozlišeny - prokaryota a eukaryota. Prokaryoty jsou obecně považovány za reprezentanty dvou separátních domén, zvaných bakterie a Archaea, které nejsou blíže jeden k druhému než k eukaryotům. Mezera mezi prokaryoty a eukaryoty je často považována za hlavní chybějící spojitost v historii evoluce. 2 eukaryotické organely - mitochondrie a chloroplasty se obecně považují za odvozené z endosymbiotické bakterie.

Termín komplexní organismus označuje každý organismus s víc než jednou buňkou.

Charakteristické znaky společné mnohým organismům

Tyto znaky nejsou ale univerzální. Mnoho organismů je neschopných samostatného pohybu a nereagují přímo na své prostředí. Mikroorganismy jako bakterie nemusí provádět dýchání, ale používají alternativní chemické způsoby. A mnoho organismů se nedokáže reprodukovat.

Biologická organizace

Organizace prostředí

Klasifikace

Následující články jsou vstupními body pro informace o klasifikaci organismů:

Viry

Viry nejsou typicky považovány za organismy, protože nejsou schopny samostatné reprodukce nebo metabolismu (látkové proměny). Ale podle legislativy USA jsou považovány za mikroorganismy ve smyslu možného zneužití. Tato kontroverze je problematická, i když některé parazity a endosymbionty jsou též neschopné samostatného života. I když viry mají enzymy a molekuly charakteristické pro živé organismy, nejsou schopné přežití mimo hostitelskou buňku a většina jejich metabolických procesů vyžaduje hostitele a jeho 'genetický mechanismus'. Původ těchto parazitů je nejistý, ale zdá se nejpravděpodobnější, že byly odvozeni od svých hostitelů.

Délka života

Jeden ze základních parametrů organismu je jeho života. Některé živočichy žijí jen jeden den, zatímco některé rostliny mohou žít tisíce let. Stárnutí je důležité, když určujeme délku života většiny organismů, bakterií, virů nebo i prionů (prion - infekční samoreprodukující proteinová struktura).

Příbuzné témy

Zdroj

http://en.wikipedia.org/wiki/Organism

Osobní nástroje