PH

Z Encyklopedie zdravotní sestry
Verze z 24. 9. 2012, 18:36; Webmaster (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání
Typické hodnoty pH

V chemii, pH je míra aktivity (rozpuštěných) vodíkových ionů. p[H], které měří koncentraci vodíkových ionů, úzce souvisí a často se zapisuje jak pH. Čistá voda má pH velmi blízko k hodnotě 7 při teplotě 25°C. Roztoky s pH menší než 7 se nazývají kyselé a roztoky s hodnotou pH větší než 7 se nazývají zásadité nebo alkalické.


Externí linky (anglicky)

Zdroj

http://en.wikipedia.org/wiki/PH

Osobní nástroje