SZŠ Beroun

Z Encyklopedie zdravotní sestry
Verze z 3. 9. 2017, 14:59; Mgr.Milan.Simek (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání
Střední zdravotnická škola
Adresa: Mládeže 1102, Beroun 2, 26601, Středočeský kraj
Telefon: +311623527
Fax: +311625216
E-mail: reditelka@szsberoun.cz
Webstránky: http://www.szsberoun.cz
Ředitel: Mgr. Leona Machková
Založena: 1. 9. 1990

Upozornění

Od školního roku 2017/2018 nebude tento web aktualizován!

Charakteristika školy

Hlavní činností školy je vzdělávání zdravotnických pracovníků, nelékařů v oboru Zdravotnický asistent. Dalším otevřeným oborem je obor Sociální péče - pečovatelská činnost. Absolventi tohoto oboru nejsou zdravotnickými pracovníky. Od školního roku 2010/2011 vyučuje škola v prvních ročnících podle vlastních školních vzdělávacích programů. Vzdělávací program pro obor Zdravotnický asistent se jmenuje Asklepion. Kromě toho škola nabízí i vzdělávací program pro nově upravený obor Sociální činnost. Škola se nachází v klidné části města na kraji Berouna, ze všech stran je obklopena menším parčíkem. Patří mezi menší školy (maximální počet žáků = 250), pedagogové i žáci se velmi dobře znají. Vzhledem k výše uvedené skutečnosti mohou pedagogičtí pracovníci uplatňovat ke svým žákům individuální přístup, neboť znají své žáky nejenom po stránce studijní. Na škole panuje dělná a přátelská atmosféra. Škola je rovněž zařazena do mezinárodního projektu SOCRATES. Dále je zapojena i do dalších projektů Kromě toho pořádá také i různé druhy aktivit zaměřených na veřejnost. Za zmínku stojí především tzv. Srdíčkový den, projekt Šance, Den se sluncem, besídky ve Speciální škole Žebrák, vánoční besídky v Domově důchodců Hořovice, květinový den a celá řada dalších. Žáci školy rovněž každoročně realizují kurzy první pomoci pro žáky základních škol. Školu navštěvují nejen místní žáci, ale dojíždějí sem i žáci z blízkého i vzdáleného okolí. Škola umožňuje dojíždějícím žákům rovněž i ubytování na internátu. Součástí školy je výdejna obědů, žáci se mají možnost občerstvit také u nápojových i potravinových automatů.


Studijní obory

Studijní obor Zdravotnický asistent (53-41-M/01) připravuje žáky pro uplatnění v ošetřovatelské péči v oblasti prevence a léčby dětí, dorostu i dospělých. Studiem tohoto oboru se žáci připravují na činnosti, které spočívají v podpoře zdraví, prevenci onemocnění a v poskytování péče nemocným ve zdravotnických zařízeních i v terénu. Studijní obor Sociální činnost (75-41-M/01) připravuje žáky pro činnosti spojené s poskytováním sociálních služeb a pomoci. Absolventi najdou uplatnění jako pracovníci sociální péče v různých typech sociálních zařízení, v terénní pečovatelské službě nebo jako referenti sociálních orgánů státní správy a samosprávy. Obor je zaměřen na osobní práci s klientem, tj. zajišťování jeho osobních potřeb, aktivizaci a sociální terapii s cílem podpořit co nejdéle soběstačnost klienta a jeho sebeúctu. Kromě výše uvedených studijních oborů řádného studia je možné oba dva obory studovat v rámci dálkového studia v délce 5 let. Ve školním roce 2012/2013 se naposledy v denním studiu vyučuje podle osnov obor Zdravotnický asistent a obor Sociální péče-pečovatelská činnost. V dalším školním roce bude starý studijní obor Zdravotnický asistent ukončen i v dálkovém studiu. Od školního roku 2014/2015 bude škola poskytovat v denním i dálkovém studiu pouze obory Zdravotnický asistent a Sociální činnost podle vlastních vzdělávacích programů.

Osobní nástroje