Sestra

Z Encyklopedie zdravotní sestry
Přejít na: navigace, hledání
Florence Nightingale, zakladatelka profese zdravotní sestry.
British woman tending to a baby.jpg
Staff Nurse Andrea writing up her notes.jpg
Newborn-incubator-toronto.jpg

Zdravotní sestra (dále jen sestra) je zdravotní profesionál, který realizuje praxi zdravotní sestry (anglicky "nursing") - ošetřování pacientů, asistenci doktorům atd. Sestry jsou odpovědny spolu s jinými profesionály v zdravotní péči za

  • léčbu, bezpečnost a regeneraci akutně nebo chronicky nemocných nebo zraněných lidí
  • udržování zdraví u zdravých
  • léčbu život ohrožujících nebezpečenství v široké škále zdravotní péče.

Sestry mohou být též zapojeny do medického a sesterského výzkumu a dělat širokou škálu neklinických funkcí (např. správa dokumentace) potřebných pro zdravotní péči.

Obsah

Původ termínu

Anglické slovo nurse (česky "zdravotní sestra") je z pozdější "Middle English" (středověké angličtiny) : skratka dřívějšího slova nourice ze staré francouzštiny, z pozdější latiny - nutricia, ženský rod latinského nutricius '(osoba) vyživující (opatřující),' z nutrix, nutric- 'nurse', co je haplologie z nutri-trix = "ona která vyživuje", z nutrire = 'živit, kojit' a původně značilo dojku.

Edukace (vzdělávání) a regulace

Sesterská edukace, regulace, roly a tituly se v různých zemích liší, ale obecně reflektují rostoucí úrověň odpovědnosti a status.

Sestry vytvoří a implementují plán péče a pracují spolu s pacientem, pacientovou rodinou a jinými zdravotními profesionály a para-profesionály. Sestry pomáhají koordinovat péči o pacienta realizovanou jinými členy zdravotního týmu jako jsou fyzickí terapeuti, medickí praktici, sociální pracovníci a dietetici. Sestry frekventně působí jako obhájci pacientů (obhajují zájmy pacientů).

Struktura sesterské profese je ve světe značně různá. Typicky existuje několik různých úrovní sesterské praxe odlišených zvýšenou edukací, odpovědností a zručnostmi. Hlavní rozdíl je mezi úlohovou prací sester a profesionální praxí. Sestry ve světe jsou stále víc zaměstnány jako pokročilá praktická sestra (advanced practice nurse - APN), například jako klinická sestra specialista (clinical nurse specialist - CNS) a sestra praktik (nurse practitioner), která diagnostikuje zdravotní problémy a předepisuje léky a jiné terapie. Top (vrcholně) vzdělané sestry mají doktorát - mohou získat titul "PhD" nebo jinou doktorskou hodnost, specializaci na výzkum, klinickou praxi a podobně. Tyto sestry realizují ošetřovatelskou praxi, učí sestry a vedou medický výzkum. S rozvojem vědy a náročné sesterské praxe roste i zájem o sestry s doktorátem.

V různých částech světa vzdělanost sester je značně různá. V některých částech východní Evropy jsou sestry absolventky střední zdravotnické školy s délkou tréninku 12 - 18 měsíců. V kontrastu v Čile musí každá registrovaná sestra mít aspoň titul bakaláře.

Sestry jsou největší skupinou poskytovatelů v systému zdravotní péče - je přes 2 miliony registrovaných sester jen v USA, co značí asi 13% z 15 milionů pracovníků v zdravotní péči a v kategorii sociální asistence - jak zaznamenal department práce USA v roce 2005.

Práce sester je zaměstnání, kde velmi dominují ženy, ale počet mužů vstupujících do profese roste. Například v USA v roce 2000 jen 5,4% populace "registrovaných sestier" byli muži, ale toto procento reprezentuje rast 226% za 20 let.

Vlády regulují profesi sester na ochranu veřejnosti.

Jiní pracovníci zdravotní péče

Zdravotní péče obvykle obsahuje širokou škálu zdravotníků, kteří se sestrami spolupracují.

Například:

  • Asistenti sester, sanitáři, pomocné sestry, asistenti zdravotní péče. Tyto typy zdravotníků pracují v akutních i primárních podmínkách, pod dohledom registrovaných sester nebo licencovaných praktických sester (v USA). Asistují sestrám poskytováním základní péče, sledují znaky života (vitální), realizují hygienickou péči, asistují při výživě, dávají základní psychosociální péči, udržují domácnost a podobné úkoly.
  • Technici: například certifikovaní medickí pomocníci v USA jsou trénovaní administrovat medikamenty v dlouhodobé péči. Jsou i technici flebotomie realizující venepunkturu (nabodnutí žíly); chirurgičtí technologové (USA) a praktici operačního departmentu (UK), kteří jsou víc nebo méně ekvivalentní registrované sestře na sálech; a technici trénovaní obsluhovat většinu typů diagnostického a laboratorního vybavení jako rentgeny, elektrokardiografy atd.
  • Doktoři historicky (původně) pracovali bez porady se sestrami, ale v současnosti spoléhají na zručnosti sester, pozorování a zkušenosti na zajištění kontinuity péče o pacienta.
  • Farmaceuti (lékárnici) jsou odpovědni za bezpečné dávkování léků a nabízejí expertní rady pro lékové terapie.
  • Přidružené zdravotní profese jako respirační terapeut, radiologický technolog, řečový terapeut, pracovní terapeut a fyzický terapeut úzce spolupracují se sestrami a pracují kooperačně v multidisciplinárních týmech.

Externí linky (anglicky)

Zdroj

http://en.wikipedia.org/wiki/Nurse

Kategorie: Ošetřovatelství (práce sester)

Osobní nástroje