Slepota

Z Encyklopedie zdravotní sestry
Přejít na: navigace, hledání
Slepota
Anglicky: Blindness, vision impairment
Latinsky:
Typ: úplná, částeční
Subtyp:
Agent:
Symptomy: redukovaná až minimální schopnost videní
Terapie: podle typu - chirurgická operace, speciální dieta atd.
Prevence: strava obsahující mnoho vitaminů - mrkev, rajčata, saláty atd.
ICD-9: http://www.icd9data.com/2008/Volume1/320-389/360-379/369
ICD-10:
DiseasesDB:
eMedicine:
MedlinePlus: http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/visionimpairmentandblindness.html
MeSH:
Zdroj: http://en.wikipedia.org/wiki/Blindness

Obsah

Hodinky pro slepce.

Slepota může být definována fyziologicky jako stav nedostatku zraku. Definice, jak je aplikována na lidi tímto slovem legálně klasifikovaných, je ale komplexnejší.

Termín "slepota" se též aplikuje na částečné vizuální (zrakové) narušení: v severní Americe a většine Evropy, legální (právoplatní) slepota je definována jako vize (vidění) 20/200 (6/60) nebo méně v lepším oku s korekcí. To značí, že legálně slepý jednotlivec by měl stát asi 6 metrů (20 stop) od objektu, aby ho viděl stejně jasně, jako normálně vidící osoba ze vzdálenosti asi 60 metrů (200 stop). V mnoha oblastech, lidi s průměrní ostrostí, kteří přesto mají vizuální pole menší než 20 stupňů - norma je 180 stupňů - jsou též klasifikováni jako legálně slepí.

Světová zdravotnická organizace (WHO) definuje legální slepotu jako vizi 20/400 (3/60) nebo méně v lepším oku s korekcí, nebo vizuální pole menší než 10 stupňů.

Asi 10 procent osob pokládaných za legálně slepých, jakýmkoli měřením, jsou aktuálně bez zraku. Ostatní mají nějaké vidění, od pouhého vnímání světla po relativně dobrou ostrost. Ti, kteří nejsou legálně slepí, ale přesto mají vážné vizuální narušení, jsou slabozrací.

Příčiny slepoty

Vážné vizuální narušení má mnoho příčin:

Nemoci

Většina vizuálních narušení je zapříčiněna nemocí a podvýživou: většina obecných příčin slepoty ve světe jsou katarakty (43% v roce 1997, podle WHO), glaukom - zelený oční zákal (15%), trachom - zánět spojivky/rohovky (11%), a nedostatek vitaminů u dětí pod 5 let (2%) a kolobom - vrozené nevytvoření určitých tkání oka (3%).

Lidé v rozvojových zemích mnohem pravdepodobněji trpí vizuálním narušením důsledkem léčebných nebo preventivních podmínek, než lidi v rozvinutém světe. Zatímco vizuální narušení je nejčastější u lidí nad 60 let všude, děti v chudých oblastech jsou mnohem pravdepodobněji postižené očními nemocemi než děti v dostatku.

Souvis mezi bídou a léčitelným vizuálním narušením je nejobvyklejší, když se užívá regionální porovnání příčiny. Nejvíc vizuálních narušení u dospělých v severní Americe a západní Evropě je v souvisu se stařeckou makulární (skvrnitou) degenerací a diabetickou retinopatií (nemoc sítnice). I když obě nemoci jsou subjektem léčby, žádná zatím není léčitelná.

V rozvojových zemích, kde lidé mají kratší průměrnou délku života, katarakty a vodní parazity (oba mohou být lěčeny efektivně) jsou nejčastější činitelé. Z odhadnutých 40 milionů slepých lidí ve světe, 70-80% múže mít část nebo celý zrak obnoven vhodnou léčbou.

Abnormality a úrazy

Oční úrazy, nejčastěji vyskytující se u lidí pod 30 let, jsou vedoucí příčinou monokulární slepoty - stráta zraku v jedném oku - v USA. Obě tyto podmínky - úrazy a katarakty - postihují oko samotné. Abnormality jako "optická nervová hypoplazie" (nedostatečné vyvinutí některého orgánu nebo jeho části), postihují nervový svazek, který posílá signály z oka do zadní části mozku, a mohou vést k zmenšení vizuální ostrosti.

Úrazy zátylního laloku mozku mohou přes perfektní normální oči a optické nervy způsobit legální nebo úplnou slepotu.

Genetické defekty

Lidé s albinismem často trpí narušením zraku v rozsahu, že mnohí jsou legálně slepí, i když jen málo z nich je aktuálně bez zraku.

Alternativní techniky

Zrakově postiženi a slepí lidé vymysleli mnoho technik, které jim umožňují kompletní denní aktivity použitím jejich ostatních smyslů. To může obsahovat:

  • Adaptaci bankovek, aby hodnota mohla být určena hmatem. Například:
    • V některých měnách jako euro a libra, velikost bankovky stoupá s její hodnotou.
    • Kanadské bankovky mají hmatový prvek na indikaci denominace (pojmenování) v pravém horním rohu. Tento hmatový prvek je série zvýšených bodů, ale není to standardní Braillovo (slepecké) písmo.
    • Též je možné skládat bankovky různými způsoby pro rozeznání.
  • Označování a štítkování oděvu a jiných osobních věcí.
  • Umístění různých typů jídla na různé pozice na talíři.
  • Označení voliče trouby, myčky nádobí a sušičky na jednodušší použití.

Většina lidí, kterí byli jednou vizuálně postiženi dost dlouho, vymysleli vlastní adaptivní strategie ve všech oblastech osobního a pracovního řízení.

Nástroje

Dizajnéři, vidící i vizuálně postiženi, vymysleli mnoho nástrojů pro slepých.

Mobilita

Lidi s vážným vizuálním narušením mohou cestovat samostatně použitím bílé hůlky, mezinárodního symbolu slepoty.

Dlouhá hůlka se užívá na rozšíření uživatelova dotykového rozsahu, 'zametajíc' vzad a vpřed po chtěné dráze na detekci překážek. Někteří zrakově postiženi nenosí tyto druhy hůlek, ale používají kratší, světlejší identifikační (ID) hůlku. Další potřebují podpůrní hůlku.

Každá z hůlek je bíle natřena pro maximum viditelnosti a na upozornění o vizuálním narušení uživatele hůlky. Popři vytvoření předpisů, kdo může a nemůže použít hůlku, některé vlády nařídili, že přednost v jízdě (chůzi) patří uživatelům s bílou hůlkou nebo vodícím psem.

Malé množstí lidí, asi 1 procento, užívá vodící psy. Tito společníci jsou trénováni na vedení slepých kolem překážek na zemi a nad hlavou. I když velmi inteligentní, vodící psy neinterpretují uliční znaky nebo neurčí, kdy skupina může přejít přes cestu. Vizuálně postiženi lidé užívající tyto psy musí už být kompetentními cestovateli.

Čtení a zvětšování

Většina slepých a zrakově postižených čte tisk regulární velikosti nebo zvětšen užitím zvětšovacích zařízení. Ostatní buď čtou písmo Braillova a Moonova typu, užívají speciálně adaptované komputery se skeneryi, aplikacemi pro optické znakové rozeznávání, obnovovací Braillove displeje a software na čtení obrazovky, nebo spoléhají na mluvící knihy a čtenáře.

Někteří lidé získavají tyto materiály v agenturách pro slepých, jako Národní knihovní servis pro slepé a fyzicky hendikepované v USA, Národní knihovna pro slepé nebo RNIB v UK.

Různé zvětšovací skla, některé jsou drženy ručně, jiné jsou na stole, mohou udělat čtení snažší lidem se sníženou zrakovou ostrostí.

Uzavřený televizní okruh - kousky zařízení, které zvětšují a kontrastují textové položky - jsou víc high-tech alternativy k tradičním zvětšovacím zařízením. Podobně moderní webové prohlížeče, které mohou zvětšit velikost textu kontrolkami prohlížeče (u Opery klávesa +) nebo přes uživatelem kontrolované stylové tabulky.

Komputery (počítače)

Přístupová technologie, jako Freedom Scientific's JAWS pro Windows software na čtení obrazovky, umožní slepým použít hlavní komputerové aplikace. Většina legálně slepých - 70% z nich v každém věku, podle Lighthouse pro slepé - nepoužívají komputery. Jen malá frakce této populace, v porovnání s vidícími, má přístup na internet. Tento smutný výhled se mění díky dostupnosti asistivní technologie spojené značným úsilím na zajištění dostupnosti informační technologie pro všechny potencionální uživatele, včetně slepých.

Hnutí za větší webovou dostupnost otevírá mnohem větší počet webstránek adaptivní technologii, dělajíc web přitažlivejším pro zrakově postižené.

Experimentální přístupy jako projekt "vidění se zvukem" začínají poskytovat přístup na libovolné live (živé) pohledy z kamery.

Jiné pomůcky

Lidé mohou použít mluvící teploměry, zvětšené nebo označené voliče trouby, mluvící hodinky a hodiny, mluvící měřidla, kalkulačky, kompasy a jiné mluvící vybavení.

Sociální postoje k slepotě

Historicky vzato, slepí a zrakově postiženi byli bráni, že jejich nedostatek zraku je příznak nějaké vnitřní poruchy rozumu, nebo že mají extra smyslové schopnosti.

Zdroj

http://en.wikipedia.org/wiki/Blindness

Kategorie: Nemoci

AIDS    Alkoholismus    Bakterie    Bolest    Cholera    Chřipka    Dekubitus    Černý kašel    Fekální inkontinence    Infekce    Infekční nemoc    Malárie    Mumps    Nemoc    Obezita    Pravé neštovice    Průjem    Pyrexie    Rakovina    Sepse    Slepota    Spalničky    Symptom    Šarlach    Tetanus    Virus    Zácpa    Zánět    Zarděnky   

Osobní nástroje