Sval

Z Encyklopedie zdravotní sestry
Verze z 27. 2. 2012, 10:42; Webmaster (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

Illu_muscle_tissues.jpg

Kosterní, hladké a srdcove svaly.

Sval je kontraktilní tkáň živočichů a je odvozena z mezodermální vrstvy embryových kmenových buněk. Svalové buňky obsahují stahovatelná vlákna, která se přesunují vedle sebe a mění velikost buňky.

Svaly se dělí na 3 typy:

  • kosterní (skeletální)
  • hladké (anglicky "smooth")
  • srdcové (anglicky "cardiac")

Funkce svalů je produkovat sílu a poskytovat pohyb. Svaly mohou způsobit lokomoční pohyb samotného organizmu nebo pohyb jeho vnitřních orgánů.

Zdroj

http://en.wikipedia.org/wiki/Muscle

Osobní nástroje