Fyziologie

Z Encyklopedie zdravotní sestry
Přejít na: navigace, hledání

Fyziologie (z řeckého physis, "příroda, původ" a logos, "věda") je studium mechanických, fyzických a biochemických funkcí živých organizmů.

Fyziologie se tradičně dělí na fyziologii rostlin a fyziologii živočichů, ale principy fyziologie jsou univerzální, bez ohledu na konkrétní studovaný organizmus. Například, co se učí o fyziologii buněk kvasinek, může být též aplikováno na lidské buňky.

Obor animální fyziologie rozšiřuje nástroje a metody lidské fyziologie na ostatní živočišní druhy. Fyziologie rostlin též přebírá techniky z obou oborů. Její záběr subjektů je aspoň natolik diverzní (odlišný) jako samotný "strom života". Pro tuto diverzitu subjektů výzkum v animální fyziologii má tendenci se koncentrovat na porozumění, jako se fyziologické vlastnosti měnili během evoluční historie živočichů. Jiné hlavní obory vědeckého studia, které vyrostli z výzkumu fyziologie, jsou například biochemie, biofyzika, paleobiologie, biomechanika a farmakologie.

Externí linky (anglicky)

Zdroj

http://en.wikipedia.org/wiki/Physiology

Osobní nástroje