SestraFest 2010

Z Encyklopedie zdravotní sestry
Přejít na: navigace, hledání

SestraFest 25.5.2010

Obsah

Program

 • Podium
  • 13:30 Průvod na Magistrát hl. města Prahy – Marimba
  • 14:00 – 14:45 Marimba
  • 15:15 – 16:00 GariQ
  • 16:30 – 17:30 Embassy
  • 18:00 – 19:00 Jana Uriel Kratochvílová a skupina Illuminatica
  • 19:30 – 20:30 Hamleti
  • 21:00 – 22:00 Eddie Stoilow

Stánky

Centrum pro závislé na tabáku

Našim cílem bude zapůsobit na širokou veřejnost , hlavně na děti a adolescenty, v rámci prevence a léčby této závažné nemoci. Budeme poskytovat dotazy týkající se problematiky kouření, zmíníme dopad na zdraví. Poradíme, kde najít odbornou pomoc. Zájemcům změříme CO (oxid uhelnatý) ve výdechu. Pro děti a adolescenty budou připraveny malé testy. Po jejich vyhodnocení jim budou rozdány drobné dárky. V rámci edukace se zeptáme na kuřáckou anamnézu a ihned poradíme jak přestat kouřit, vysvětlíme pojem abstinenční příznaky a jak je lze potlačit.

 • Organizátor stánku: Vladislava Felbrová

Drogové informační centrum – SANANIM, o.s.

Stánek bude zaměřen na prevenci zneužívání návykových látek – drog a alkoholu. Ve stánku budou k dispozici zejména tištěné informační materiály týkající se nelegálních drog, dále budou (nejen pro děti) připraveny panely, které interaktivní formou zájemcům přiblíží účinky a chování alkoholu v lidském těle. Dospělým účastníkům nabídneme na místě možnost dechové zkoušky alkoholu (certifikovaný alkotester) a službu PromileINFO (www.promile.info ). Obsluhu stánku budou z valné většiny zajišťovat kvalifikovaní pracovníci, kteří budou moci zájemcům poskytnout odbornou informaci či radu.

 • Organizátor stánku: Martin Strnad

Fakultní nemocnice Motol

Prezentace FN Motol si klade za cíl poukázat na možnosti a formy kvalitního postgraduálního vzdělávání nelékařských pracovníků, srozumitelné informace o možnostech a odborném profilu nemocnice, v neposlední řadě na moderní vývoj uniforem pro sestry. Informace mohou v plném rozsahu získat i případní zájemci o pracovní místo ve FN Motol. Součástí prezentace jsou i další dobrovolné a osvětové aktivity, které mají již svoje zkušenosti a tradici především pak Canis terapie a výuka laické resuscitace.

 • Organizátor stánku: Bc. Linda Buřičová

Fakultní nemocnice Na Bulovce

Náš stánek jsme rozdělili na několik odvětví: 1. onkologie – se zaměřením na prevenci nejčastějších onkologických onemocnění (nácvik samovyšetřování prsů, kožní znaménka, osvěta občanů v možnostech prevence onkologických onemocnění hrazených pojišťovnou (kolonoskopie, mommografie, gynekologické vyšetření, aj.) 2. neonatologie – inkubátor s péčí o novorozence (fototerapie), nácvik vyproštění cizího tělesa z dýchacích cest u dětí, prevence syndromu náhlého úmrtí novorozence 3. infekce – hygiena rukou – nácvik správné hygieny rukou pomocí přístroje

 • Organizátor stánku: Mgr. Petra Pipková

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje

 • Návštěvníky chceme informovat o :
  • zdravotních rizicích nebezpečných výrobků vyhlášených v systému RAPEX a RASFF s uveřejněním fotografie,
  • sledování kvality vod v přírodních koupalištích ve Středočeském kraji v roce 2009, a informovat o zdravotních rizicích z koupání,
  • epidemiologické situaci výskytu onemocnění přenášených klíšťaty (klíšťová encefalitida, lymská borelióza) a ochrana před klíšťaty,
  • zásadách osobní hygieny při přípravě potravin,
  • sledování podmínek zotavovacích akcí pro děti a mládež,
  • důležitosti pitného režimu,
  • problematice nemocí z povolání ve Středočeském kraji v roce 2009,
  • dále bude vystaven poster seznamující s obecnými aktivitami jednotlivých odborů KHS.
 • Organizátor stánku: Mgr. Jana Kuldová

Preventivní kardiologie „NADĚJE PRO VAŠE SRDCE“

Ve stánku budeme návštěvníkům měřit krevní tlak, cholesterol, vypočítáme riziko kardiovaskulárního onemocnění a vysvětlíme důležitost zdravého životního stylu.

 • Organizátor stánku: Jana Tvrdíková

Rozkoš bez rizika

Rozkoš bez rizika se zúčastní se sanitním vozem a bude poskytovat:

 • Testování na HIV a syfilis
 • Prohlídku vybavení sanitky
 • Preventivní materiály (brožury, kondomy, lubrikanty)
 • Ukázka nasazování kondomu a ukázka ženského kondomu
 • Poradenství týkající se bezpečnějšího sexu (informace o přenosu pohlavních infekcí, praktické rady co dělat, když praskne kondom)
 • Plakáty s informacemi
 • Organizátor stánku: Lucie Grolmusová

Společnost STOB

Ve stánku nabídneme poradnu pro snižování nadváhy pro děti i dospělé s možností následného pokračování rozumné redukce váhy v 100 městech České republiky, ukázku atraktivních pomůcek pro zdravý životní styl a názornou výstavku potravin, která vás přivede k sestavení optimálního jídelníčku právě pro vás.

 • Organizátor stánku: PhDr. Iva Málková
Osobní nástroje