DNA

Z Encyklopedie zdravotní sestry
Přejít na: navigace, hledání
Struktura dvojitého helixu DNA. Atomy v struktuře jsou barevně kódovány podle elementu a detailní struktura dvou základních párů je zobrazena vpravo dole.

DNA (případně DNK) nebo deoxyribonukleová kyselina (anglicky DeoxyRibonucleic Acid) je molekula, která kóduje genetické instrukce používané ve vývoji a fungování všech známých živých organizmů a mnohých virů. DNA je nukleová kyselina, kromě proteinů a uhlohydrátů tvoří nukleové kyseliny 3 hlavní makromolekuly esenciální pro všechny známé formy života. Většina DNA molekul jsou dvouvláknové šroubovice (helixy) složené ze dvou dlhých biopolymérů, které tvoří jednodušší jednotky zvané nukleotidy - každý nukleotid obsahuje nukleobázi (guanin, adenin, tymin a cytozin) zaznamenanou použitím písmen G, A, T, C. Dále nukleotid obsahuje páteř složenou s alternujících (měnících se) cukrů (deoxyribóza) a fosfátových skupin (odvozených z kyseliny fosforečné), s nukleobázemi (G, A, T, C) připojenými na cukry.

Příbuzné články

Zdroj

https://en.wikipedia.org/wiki/DNA

Osobní nástroje