Imunitní systém

Z Encyklopedie zdravotní sestry
Verze z 23. 8. 2012, 15:47; Webmaster (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání
Snímka elektronového mikroskopu zobrazující jeden neutrofil (žlutý), který pohlcuje bakterii antraxu (oranžová).
Obranní T-buňky přímo atakují jiné buňky nesoucí cizí nebo abnormální antigeny na svém povrchu.
Funkce T pomocných buněk (T helper cells): Antigeny-prezentující-buňky (Antigen-presenting cells - APCs) prezentují antigen na jejich molekuly Třídy II (Class II MHC molecules - MHC2). Pomocné T buňky (Helper T cells) je rozeznají, s pomocí jejich výrazu CD4 ko-receptoru (CD4+). Aktivace oddychující pomocné T buňky způsobí to, že uvolní cytokiny a jiné stimulační signály (zelené šipky), které stimulují aktivitu makrofágů, cytotoxických T buněk a B buněk, B buňky produkují protilátky. Stimulace B buněk a makrofágů následuje rozmnožení T pomocných buněk. T pomocné buňky se nazývají i T lymfocyty.

Imunitní systém je systém biologických struktur a procesů v organizmu, které chrání proti nemoci. Pro správnou funkci musí imunitní systém detekovat mnoho škodlivých agentů, od virů po parazitické červy a rozlišovat je od vlastních zdravých tkání organizmu.

Patogeny se mohou rychle rozšířit a adaptovat, aby se vyhnuli detekci a neutralizaci imunitním systémem. Jako výsledek se vyvinulo několik ochranných mechanismů na rozpoznání a neutralizaci patogenů. Dokonce i jednoduché jednobuněčné organizmy jako bakterie mají základní imunitní systém ve formě enzymů, které je brání před infekcí od bakteriofágů. Jiné základní imunitní mechanizmy vznikli v dávných eukaryotech (mnohobuněčných organizmech) a zůstali v jejich moderních potomcích, jako jsou rostliny a hmyz. Tyto mechanizmy jsou fagocytóza, antimikrobiální peptidy zvané defenziny a komplement.

Příbuzné články

Externí linky (anglicky)

Zdroj

http://en.wikipedia.org/wiki/Immune_system

Osobní nástroje