Nemoc

Z Encyklopedie zdravotní sestry
Přejít na: navigace, hledání
Biochemická báze nemoci. Některé nemoci, tu neilustrovány, mají i psychologickou a sociální bázi.

Obsah

Nemoc je každý abnormální stav těla nebo mysli, který způsobuje potíže, dysfunkci (poruchu činnosti některého orgánu) nebo bolest postižené osobě nebo osobám, které jsou s postiženým v kontaktu. Někdy se termín "nemoc" požívá v širším smyslu zahrnujíc úrazy, syndromy, symptomy, deviantní chování a atypické variace struktury a funkce, i když v jiných kontextech mohou být tyto termíny považovány za rozdílné kategorie.

Patologie je studium nemocí. Subjekt systematické klasifikace nemocí je referován jako nozologie (nauka o třídení nemocí). Širší sestava vědomostí o nemocech a jejich léčení je medicína.

Syndromy, nepohoda a nemoc

Medici někdy rozlišují mezi pojmem nemoc, která má specifickou příčinu nebo příčiny (zvané její "etiologie") od pojmu syndrom, který je sadou znaků nebo symptomů vyskytujících se spolu. Ale mnoho stavů bylo identifikováno, které se stále označují jako "syndromy". Navíc mnoho stavů s neznámou etiologií jsou označovány jako "nemoci" v mnoha kontextech.

Pojem nepohoda, i když často používan na označení nemoce, může též referovat na vnímaní osobního zdraví, bez ohledu na to, má-li osoba opravdu nemoc. Osoba bez jakékoli nemoci se může cítit nezdravě a věřit, že má nepohodu. Další osoba se může cítit zdravá a věřit, že nemá nepohodu, i když může mít nemoc jako nebezpečný vysoký krevní tlak, který může vést k fatálnímu infarktu nebo mozkové příhodě.

Příbuzné témy

Externí linky (anglicky)

Zdroj

Wikipedia

Kategorie: Nemoci

AIDS    Alkoholismus    Bakterie    Bolest    Cholera    Chřipka    Dekubitus    Černý kašel    Fekální inkontinence    Infekce    Infekční nemoc    Malárie    Mumps    Nemoc    Obezita    Pravé neštovice    Průjem    Pyrexie    Rakovina    Sepse    Slepota    Spalničky    Symptom    Šarlach    Tetanus    Virus    Zácpa    Zánět    Zarděnky   

Osobní nástroje