Mezinárodní červený kříž

Z Encyklopedie zdravotní sestry
Přejít na: navigace, hledání
Mezinárodní symbol červeného kříže a červeného půlměsíce v červeném krystalu.

Mezinárodní červený kříž a Hnutí červeného půlměsíce je mezinárodní humanitární hnutí s přibližně 97 milióny dobrovolníků po celém světě, které začalo chránit lidský život a zdraví, zajišťovat úctu k lidské bytosti, realizovat prevenci a mírnit lidské utrpení, bez jakékoliv diskriminace založené na národnosti, rase, pohlaví, víře, společenské třídě nebo politických názorech.

Často slyšený termín Mezinárodní červený kříž je ve skutečnosti misnomér, tedy chybné pojmenování, protože žádná oficiální organizace s tímto názvem neexistuje . Ve skutečnosti hnutí sestává z více různých organizací které jsou od sebe legálně nezávislé, ale jsou sjednocené v hnutí přes společné základní principy, cíle, symboly, stanovy a vládní orgány.

Části hnutí:

  • Mezinárodní výbor Červeného kříže - ICRC (International Committee of the Red Cross) je privátní humanitární instituce založena v roce 1863 v Ženevě, Švýcarsku, panem Henry Dunantem. Její výbor s 25 členy má jedinečnou autoritu v mezinárodním humanitárním právu k tomu, aby chránil život a důstojnost obětí mezinárodních a vnitřních ozbrojených konfliktů. Mezinárodní výbor byl třikrát oceněn Nobelovou cenou míru (v roce 1917, 1944 a 1963).
  • Mezinárodní federace Červeného kříže a spolků Červeného půlměsíce (IFRC) byla založena v roce 1919 a dnes koordinuje aktivity 186 národních Červených křížů a spolků Červeného půlměsíce uvnitř hnutí. Na mezinárodní úrovni, federace vede a organizuje, v blízké kooperaci s národními spolkami, misijní pomoc odpovídající rozsáhlým naléhavým případům. Sekretariát mezinárodní federace se nachází v Ženevě, Švýcarsko. V roce 1963, Federace (pak známá jako Liga spolků z červeného kříže) byla oceněná Nobelovou cenou míru spolu s ICRC.
  • Národní Červené kříže a spolky Červeného půlměsíce existují v téměř každé zemi na světě. V současné době je 186 národních spolků uznaných ICRC a přijatých za plné členy Federace. Každá entita pracuje ve své mateřské zemi podle principů mezinárodního humanitárního práva a stanov mezinárodního hnutí. V závislosti na specifických okolnostech a kapacitách, národní spolky mohou přijmout dodatečné humanitární úkoly které nejsou přímo definovány v mezinárodním humanitárním právu nebo v směrnicích mezinárodního hnutí. V mnoha zemích, spolky jsou pevně spojené s příslušným národním systémem zdravotní péče poskytováním záchranné lékařské služby.

Aktivity

Organizace hnutí

Celkem je asi 97 miliónů lidí po celém světě, kteří pracují pro ICRC, mezinárodní federaci a národní spolky. A je asi 12000 celkových členů personálu na plný pracovní úvazek. Mezinárodní konference v roce 1965 ve Vídni přijala sedm základních principů, které by měli být sdílené všemi částmi hnutí a byli přidané k oficiálním stanovám hnutí v roce 1986.

Zdroj: http://en.wikipedia.org/wiki/International_Red_Cross_and_Red_Crescent_Movement

Kategorie: První pomoc

ABC    Hypotermie    Intubace    Kardiopulmonární resuscitace    Mezinárodní červený kříž    Omrzliny    První pomoc    Serum    Rána    Triage    Umělé dýchání    Základní podpora života   

Osobní nástroje