Medicína

Z Encyklopedie zdravotní sestry
Přejít na: navigace, hledání
Hipokrates - otec medicíny.

Medicína je věda realizující udržování a regeneraci lidského zdraví léčbou pomocí prostředků jako medický výzkum, diagnóza a medický záznam. Termín je odvozen z latinského ars medicina, co značí umění léčby.

Moderní praxe medicíny se vyskytuje na mnoha interfejsech (rozhraních) mezi uměním léčby a různými vědami. Medicína je přímo spojena se zdravotními vědami a biomedicínou. V širším smyslu dnes termín 'medicína' referuje na obory jako klinická medicína, medický výzkum a chirurgie, čímž pokrývá problémy z nemocí a úrazů.

Obsah

Klinická praxe

Zobrazení doktora z roku 1891

V klinické praxi doktoři osobně hodnotí pacienty pro diagnózu, léčbu a prevenci nemocí používajíc klinické hodnocení. Vztah doktor-pacient obvykle začíná při vyšetření pacientovy medické historie a záznamů, následuje rozhovor a fyzické vyšetření. Doktor používá základní diagnostické medické přístroje jako stetoskop, špátle (dřevená nebo plastová lžíčka) na vyšetření hrdla. Po vyšetření na příznaky a dotazy na symptomy může doktor ordinovat medické testy (např. krevní testy), biopsii nebo předepsat farmaceutická léčiva a jiné terapie.

Příbuzné témy

Externí linky (anglicky)

  • NLM (United States National Library of Medicine, contains resources for patients and health care professionals)
  • eMedicine Physician contributed medical articles and CME
  • WebMD General comprehensive online health information
  • KMLE Medical Dictionary Medical dictionary and medical related links

Zdroj

http://en.wikipedia.org/wiki/Medicine

Osobní nástroje