Teorie ošetřovatelství

Z Encyklopedie zdravotní sestry
Přejít na: navigace, hledání

Obsah

Teorie ošetřovatelství (případně teorie práce sester) je termín pro systém znalostí používaný v ošetřovatelské praxi. Sestry v profesionální edukaci studují souvisící subjekty, které mohou být aplikované v praxi. Tyto znalosti mohou být odvozeny z experimentální výuky, z formálních zdrojů jako je ošetřovatelský výzkum nebo z jiných zdrojů. Mluvit o teorii ošetřovatelství je často složité, protože ošetřovatelství je "mnoho věcí pro mnoho lidí". Nejvíc uznávané je, že "ošetřovatelství je věda obsahující lidi, prostředí a proces poháněný vizí dokonalosti v kontextu zdravotní péče". Je zajímavé, že 90% všech teorií ošetřovatelství bylo vytvořeno v posledních 20 letech. Mnoho škol nabádá studenty formulovat teorie ošetřovatelství jako část jejich učebních osnov. Někteří mohou argumentovat, že tato multiplicita teorií je škodlivá pro praxi a poškozuje normální vidění. Jiní mohou říct, že původ mladé vědy je dostatečně daleko na dosažení opravdového konsenzu (zhody). Fakt je, že formulace teorie ošetřovatelství není jednoduchá. Stránky periodika "Nursing Science Quarterly" (Ošetřovatelská věda kvartálně) - hlavní mluvčí teorie ošetřovatelství - jsou plné příkladů sémantického puntičkářství.

Ošetřovatelské modely jsou konceptuální modely, konstruované z teorií a konceptů. Používají se na pomoc sestrám hodnotit, plánovat a implementovat (realizovat) péči o pacienta poskytováním systému, ve kterém pracují. Též sestrám pomáhají dosáhnout uniformitu (jednotu) a bezproblémovou péči.

Univerzální prvky ošetřovatelských (sesterských) modelů

Všechny ošetřovatelské modely obsahují nějakou metodu hodnocení pacientových individuálních potřeb a implementace (realizace) adekvátní péče. Základní částí každého ošetřovatelského modelu jsou měratelné cíle v pořadí, ve kterém může být proces léčby hodnocený za účelem poskytnout pacientu lepší péči v budoucnosti. Téměř všechny sesterské modely se používají na produkci dokumentu zvaného plán ošetřovatelské péče, který je používán na určení pacientovy léčby sestrami, doktory a jinými zdravotníky a personálem. Tyto dokumenty jsou považovány za "pracovní" dokumenty - mění a hodnotí se denně podle změn pacientova stavu a schopností.

Teorie ošetřovatelství možno rozdělit přibližne do 5 kategorií:

  1. metateorie
  2. velké (grand) teorie
  3. středně velké teorie
  4. miniteorie
  5. mikroteorie

Externí linky (anglicky)

Zdroj

http://en.wikipedia.org/wiki/Nursing_theory

Kategorie: Ošetřovatelství (práce sester)

Osobní nástroje