Ošetřovatelský proces

Z Encyklopedie zdravotní sestry
Přejít na: navigace, hledání

Obsah

Maslowova hierarchie potřeb se používá, když zdravotní sestra prioritizuje identifikované zdravotní problémy pacienta.

Ošetřovatelský proces (případně sesterský proces) je proces, ve kterém sestry poskytují péči pacientům. Často je založen na sesterských modelech nebo filozofiích. Ošetřovatelský proces byl původne adaptovanou formou řešení problémů a je klasifikován jako deduktivní teorie.

Charakteristiky ošetřovatelského procesu

Ošetřovatelský proces je cyklický a pokračující proces, který může v kterékoli etapě skončit, je-li problém vyřešen. Ošetřovatelský proces existuje pro každý pacientův problém a pro každý element péče o pacienta. Ošetřovatelský posudek péče povede ke změně implementace (realizace) péče a potřeby pacientů se pravděpodobně mění během jejich pobytu v nemocnici jak se jejich zdraví zlepšuje nebo zhoršuje. Ošetřovatelský proces se soustředí nejen na metody zlepšení pacientových fyzických potřeb, ale i na sociální a emocionální potřeby.

Etapy ošetřovatelského procesu

Ošetřovatelský proces si anglicky mluvící často pamatují jako akronym (zkratku) ADPIE:

  • Assessment - hodnocení (potřeb pacienta)
  • Diagnosis - diagnóza (lidských odpovídajících potřeb, kterým práce sester může asistovat)
  • Planning - plánování (péče o pacienta)
  • Implementation - realizace (péče)
  • Evaluation - hodnocení, posudek (výsledků implementované péče)

V mnohých zemích, například v UK, je etapa "diagnóza" z procesu vynechána. I když sestry v UK určují potřeby nebo problémy pacienta, nepovažují je velmi za "diagnózy".

Etapa 1: Assessment - posudek, zhodnocení (úvodní)

Sestra má realizovat kompletní ošetřovatelský posudek všech pacientových potřeb, nezávisle od příčiny vyšetření. Obvykle se používá hodnotící systém založený na sesterských modelech nebo Waterlowé stupnice. Účel této etapy je identifikovat pacientovy ošetřovatelské problémy, které budou vyjádřeny buď jako aktuální nebo potenciální. Například pacient, který se stal imobilním po dopravní nehodě může být hodnocen jako mající "potenciál na problém dekubitus souvisící s imobilitou".

Etapa 2: Diagnóza

Sestry v USA dělají sesterskou diagnózu, co je standardizovaný výkaz o zdraví klienta (jednotlivce, rodiny nebo komunity) za účelem poskytnutí ošetřovatelské péče. Sesterské diagnózy vyjadřují výsledek hodnocení problémů pacienta.

Sesterské diagnózy jsou částí hnutí v práci sester na standardizaci terminologie obsahující standardní popisy diagnóz, intervencí (zásahů) a výsledků. Podporovatelé standardizované terminologie věří, že pomůže sesterské práci být víc věděckou a založenou na evidenci.

Etapa 3: Plánování

Se souhlasem pacienta sestra adresuje každý z problémů identifikovaných v předešlých etapách. Pro každý problém je určen měřitelný cíl. Například cíl pro uvedeného pacienta má být, aby jeho kůže zůstala nepoškozená. Výsledkem je plán sesterské péče.

Etapa 4: Implementace

V této etapě jsou též zaznamenány metody na dosažení cíle. Metody implementace musí být zaznamenány v explicitní a konkrétní formě způsobem, aby jim pacient rozuměl, bude-li je chtít číst. Srozumitelnost je podstatná, protože pomůže komunikaci mezi osobami realizujícími sesterskou péči.

Etapa 5: Evaluation - hodnocení výsledků

Účel etapy je hodnotit progres na dosažení cílů identifikovaných v předešlých etapách. Je-li progres k cílům pomalý nebo nastala-li regrese, sestra musí podle toho plán změnit. A naopak, byl-li cíl splněn, péče může skončit. Nové problémy mohou být v této etapě identifikovány, a tím proces začne znova. Úkol této etapy je, aby byly stanovené měřitelné cíle - chyby při stanovení měřitelných cílů rezultují do slabých hodnocení.

Celý proces se zaznamenává v dohodnuté formě v pacientovém plánu péče, aby všichni členové zdravotního tímu mohli vykonávat dohodnutou péči a dělat dodatky nebo změny, je-li to vhodné.

Zdroj

http://en.wikipedia.org/wiki/Nursing_process


Kategorie: Ošetřovatelství (práce sester)

Osobní nástroje