Ošetřovatelství

Z Encyklopedie zdravotní sestry
Přejít na: navigace, hledání

Obsah

Ošetřovatelství nebo práce zdravotních sester (dále jen práce sester) je profese zaměřena na asistenci jednotlivcům, rodinám a komunitám dosáhnout, udržet a obnovit optimální zdraví a fungování. Moderní definice ošetřovatelství ji definují jako vědu s fokusem (cílem) propagovat kvality života, jako to definují osoby a rodiny v jejich životních zkušenostech od porodu do konce života.

Historie práce sester

V předmoderních časech duchovní sestry často poskytovali zdravotní služby. Náboženské kořeny moderní práce sester zůstávají evidentní podnes. Například v Británii ženské zdravotní sestry - seniorky volají sisters.

Florence Nightingale je často považována za zakladatelku moderní práce sester. Jiné významní sestry jsou Agnes Elizabeth Jones a Linda Richards, které založili kvalitní školy pro sestry v USA a Japonsku.

Linda Richards byla oficiálně americká "First Trained Nurse" (první trénovaná sestra), absolvující v roce 1873 v New England Hospital pro ženy a děti v Bostonu.

Nový Zéland byla první země regulující sestry celostátně přijetím "Nurses Registration Act" (Zákon o registraci sester) 12.9.1901. Ellen Dougherty byla první registrovaná sestra (Registered Nurse - RN). Severní Karolinie byl první stát v USA, který přijal zákon o licenci sester v roce 1903.

Ošetřovatelství jako profese

Práce sester je provázena ošetřovatelským výzkumem a je řízená ošetřovatelskou etikou.

Ošetřovatelství pokračuje ve vývoji širokých znalostí a přidružených zručností. Je mnoho edukačních metod jak se stát profesionální sestrou, ale všechny obsahují extenzivní studium teorie ošetřovatelství, praxi a trénink v klinických zručnostech.

Autorita pro praxi v práci zdravotních sester je založena na sociální dohodě, která vymezuje profesionální práva a odpovědnosti a též mechanizmy pro veřejnou odpovědnost. Téměř ve všech zemích je ošetřovatelská praxe definována a řízena zákonem a přístup do profese je řízený národními, státními nebo teritoriálními radami (výbory) pro práci sester.

Ošetřovatelská praxe

Ošetřovatelská praxe je v první řadě dobrosrdečný vztah mezi ošetřovatelkou a osobou v její péči. Při poskytování péče, zdravotní sestry realizují plán ošetřovatelské péče, který je založen na ošetřovatelském posudku.

Definice

I když ošetřovatelská praxe se různí v rozličných specializacích a zemích, sesterské organizace a autority nabízejí následující definice:

  • Ošetřování obsahuje autonomní a spolupracující péči o jednotlivce každého věku, rodiny, skupiny a společnosti, nemocné či zdravé a to za všech podmínek.
  • Používání klinického úsudku v poskytování péče k tomu, aby umožnila lidem zlepšit, udržovat nebo nabýt zdraví, zvládat zdravotní potíže a dosáhnout co nejlepší kvality života, jakékoliv je jejich onemocnění nebo nezpůsobilost, až do skonu.
  • Ošetřování je ochrana, propagace a optimalizace zdraví a schopností, prevence nemoci a zranění; zmírnění utrpení pomocí diagnózy a zacházení s lidskými odezvami; obhajoba v zdravotní péči pro jednotlivce, rodiny, společnosti a obyvatelstvo.
  • Jedinečná funkce zdravotní sestry je napomáhat jednotlivci, nemocnému nebo zdravému ve výkonu činností přispívajících k jeho zdraví nebo zotavení, kterou by vykonával bez pomoci, kdyby měl nezbytnou sílu, vůli nebo vědomosti.

Příbuzné témy

Externí linky (anglicky)

Zdroj

http://en.wikipedia.org/wiki/Nursing

Kategorie: Ošetřovatelství (práce sester)

Osobní nástroje