WHO

Z Encyklopedie zdravotní sestry
Přejít na: navigace, hledání
Oficiální logo WHO.

Obsah

Světová zdravotnická organizace - WHO (World Health Organisation) je agentura Organizace spojených národů - UN (United Nations) fungující jako koordinační autorita v mezinárodním veřejném zdraví - centrála je v měste Ženeva, Švýcarsko. WHO byla založena Spojenými Národy 7.4.1948 a zdědila mnoho mandátů a zdrojů po svém předchůdci, Zdravotní organizaci (Health Organisation - HO), která byla agenturou organizace Liga Národů.

Funkce

Konstituce (statut) WHO stanovuje, že její funkce (mise) "je dosažení všemi lidmi nejvyšší možné úrovně zdraví". Její hlavní úloha je likvidovat nemoci, speciálně klíčové infekční nemoce. Popři koordinaci mezinárodního monitorování vypuknutí infekčních nemocí jako SARS, malárie a AIDS, relizuje též programy na likvidaci těchto nemocí, vývojem a distribucí vakcin. Po letech likvidace neštovic, WHO v roce 1979 prohlásila, že nemoc byla eliminována - první nemoc v historii kompletně eliminována promyšleným lidským dizajnem. WHO se blíží úspěchu ve vývoji vakcin proti nemocem malárie a schistosomóza (infekční nemoc způsobená druhem motolice skupiny Schistosoma) a plánuje eliminovat dětskou obrnu v nejbližších letech.

Konstituce WHO definuje zdraví jako stav kompletní fyzické, mentální a sociální pohody, a ne jenom jako absenci nemoci nebo vady. Popři její práci na eliminaci nemocí, WHO též provádí kampaně, např. na zvýšení konzumace zeleniny celosvětově, nebo na snížení konzumace tabáku, a vede výzkum: např. jestli elektromagnetické pole kolem mobilních telefonů má negativní vliv na zdraví. Něco z této práce může být kontroverzní, jako WHO report z dubna 2003, který doporučil, že obsah cukru ve zdravé diete má být méně než 10%, co vedlo k lobování (nátlaku) cukrovarnického průmyslu proti tomuto doporučení.

K uvedené misi WHO, mezinárodní smlouvy přidelili organizaci mnoho odpovědností. Např. Jednotná konvence o narkotických drogách (Single Convention on Narcotic Drugs) a Konvence o psychotropických látkách (Convention on Psychotropic Substances) žádají WHO vydat závazné vědecké a medicínské hodnocení psychoaktivních léků a doporučit jak mají být regulovány. Tímto způsobem WHO koná dohled na výkon zákonodární Komise pro narkotické léky (Commission on Narcotic Drugs).

Struktura

Členské státy WHO určují delegace do Světového zdravotního shromáždění (World Health Assembly) - nejvyšší rozhodovací orgán WHO. Shromáždění se obvykle sejde každý rok v květnu, a kromě jmenování generálního direktora (na 5-letý termín), monitoruje finanční řízení Organizace a kontroluje a schvaluje předložený programový rozpočet. Shromáždění volí 32 členů, kteří jsou technicky kvalifikováni v oblasti zdraví na 3-letý termín do Exekutivní rady. Hlavní funkce Rady jsou dát efekt rozhodnutím a řízení Shromáždění, radit mu a obecně podporovat jeho práci.

Členství

WHO má 192 členských států, včetně všech členských států OSN kromě Lichtenštejnska. Území, které nejsou členské státy OSN se mohou připojit jako asociovaní členové (s kompletní informací, ale limitovanou participací a volebními právy), je-li to schváleno volbou Shromáždění. Příklady jsou samosprávné entity Nového Zélandu - Cookovy ostrovy a Niue. Entitám může být též poskytnut status pozorovatele - např. Vatikán.

Sekretariát

Denní práci WHO koná Sekretariát, který je vybaven personálem asi 11000 zdravotních a jiných expertů a pomocného personálu, pracujícího v centrále, v 6 regionálních úřadech a v jednotlivých zemích.

Partnerství

Jako agentura UN, WHO je financována systémem UN - příspěvkami členských států. V současných letech práce WHO obsahuje víc kooperace s partnery jako mimovládní organizace a farmaceutický průmysl i s nadacemi jako Nadace Billa a Melindy Gates nebo Rockefellerova nadace. Některé z těchto kooperací mohou být považovány za veřejno-privátní partnerství; polovina rozpočtu WHO je financována privátními nadacemi a průmyslem.

Vybraná partnerstí WHO s privátní sférou

Externí linky

Zdroj

http://en.wikipedia.org/wiki/World_Health_Organization

Kategorie: Zdravotní organizace

Osobní nástroje