Infekční nemoc

Z Encyklopedie zdravotní sestry
Přejít na: navigace, hledání
Bakterie malárie.
Infekční nemoc je klinicky evidentní nemoc lidí nebo zvířat, která škodí nebo zraňuje hostitele tím, že zhoršuje jeho funkce, a rezultuje z přítomnosti a aktivity jednoho nebo víc patogenních agentů (původců) jako jsou: viry, bakterie, houby, protozoa, vícebuněční paraziti a druh patogenních proteinů známých jako prioni. Přenos infekční nemoci může proběhnout několika cestami: kontaktem s infikovanými osobami nebo živočichy, vodou, potravou, vzdušní inhalací (vdechnutím) nebo přes bacilonosičové rozšíření.

Nakažlivá nemoc (zvaná i komunikativní nemoc) je infekční nemoc, která je schopna přenosu z osoby nebo živočicha na dalšího. Nakažlivé nemoci se často rozšiřují přímým kontaktem s osobou, kontaktem s tělesnými tekutinami infikovaných osob nebo s objektami, které infikované osoby kontaminovali.

Termín nakažlivost opisuje schopnost organizmu proniknout do, přežít a rozmnožovat se v hostitelu, zatímco infekčnost nemoci indikuje komparativní (porovnávací) lehkost, s kterou se nemoc přenáší na jiné hostitele. Ale termín infekce není synonym termínu infekční nemoc, protože infekce nemusí způsobit klinické symptomy nebo poškodit hostitelovy funkce.

Příbuzné témy

Externí linky - anglicky

Zdroj

Wikipedia

Kategorie: Nemoci

AIDS    Alkoholismus    Bakterie    Bolest    Cholera    Chřipka    Dekubitus    Černý kašel    Fekální inkontinence    Infekce    Infekční nemoc    Malárie    Mumps    Nemoc    Obezita    Pravé neštovice    Průjem    Pyrexie    Rakovina    Sepse    Slepota    Spalničky    Symptom    Šarlach    Tetanus    Virus    Zácpa    Zánět    Zarděnky   

Osobní nástroje