Obezita

Z Encyklopedie zdravotní sestry
Přejít na: navigace, hledání
Obezita, nadváha
Anglicky: Obesity, overweight
Latinsky:
Typ: podle Body Mass Index (BMI)
Subtyp:
Agent:
Symptomy: zvýšení objemu tělesného tuku, zrychlení pulsu, zvýšená srdeční aktivita, digestivní poruchy atd.
Terapie: dieta - změny stravování, pravidelné cvičení, odsání tuku atd.
Prevence: vyvážená strava (příjem energie = výdej energie), pravidelný pohyb
ICD-9: http://www.icd9data.com/2008/Volume1/240-279/270-279/278
ICD-10:
DiseasesDB:
eMedicine:
MedlinePlus: http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/ency/article/003101.htm
MeSH:
Zdroj: http://en.wikipedia.org/wiki/Obesity
Zobrazení postavy muže zdravého, s nadváhou a obézního.

Obezita je stav organizmu, v kterém naturální energetická rezerva uložená v tukové tkáni je zvýšená do té míry, že to může značit riskový faktor pro určité tělesné funkce nebo zvýšenou mortalitu. Obezita vzniká z individuální biologie a prostředí. Vysoká tělesná hmotnost prokazatelně koreluje s různými nemocemi, zvláště kardiovaskulárními, diabetes mellitus typu 2, spánkové apnoe (krátké zastavení dechu) a osteoartritidou. Obezita je též individuální klinický stav a stále víc se považuje za vážný veřejný zdravotní problém.

Definice

V klinických podmínkách je obezita typicky hodnocena měřením BMI (body mass index - tělesný hmotnostní index), obvodu pásu a vyhodnocením přítomnosti riskových faktorů a morbidity. V epidemiologických studiích se na definici obezity používá jen BMI.

Tělesný hmotnostní index - BMI (Body Mass Index)

BMI zavedl belgický statistik a antropometrik Adolphe Quetelet - v publikaci z roku 1871: Antropométrie ou Mesure des Différences Facultés de l'Homme. Brussels: Musquardt. Vypočítá se dělením tělesné výšky v kilogramech druhou mocninou tělesné výšky v metrech (BMI = kg/m^2).

Současné obvykle používané definice ustanovili nasledovné hodnoty odsouhlasené v roce 1997 a publikované v roce 2000 World Health Organization. Technical report series 894: "Obesity: preventing and managing the global epidemic.". Geneva: World Health Organization, 2000. PDF. ISBN 9241208945:

  • BMI menší než 18.5 je podváha
  • BMI 18.5 - 24.9 je normální váha
  • BMI 25.0 - 29.9 je nadváha
  • BMI 30.0 - 39.9 je obezita
  • BMI 40.0 nebo vyšší je vážná (nebo morbidní) obezita

BMI je jednoduchá a široce používaná metoda na odhad tělesného tuku.

BMI jako indikátor klinického stavu se používá v konjunkci s jinými klinickými hodnoceními, jako například obvod pásu. V klinickém nastavení doktoři berou do úvahy rasu, etnicitu, svalnatost (muskularitu), věk, pohlaví a jiné faktory, které mohou ovlivnit interpretaci BMI. BMI nadhodnocuje tělesný tuk u velmi svalnatých lidí a může podhodnotit tělesný tuk u lidí, kteří stratili tělesnou hmotnost (např. mnohí starší). Mírná obezita definovaná jen podle BMI není srdeční riskový faktor a proto BMI nemůže být použito jako jediný klinický a epidemiologický prediktor (příznak) kardiovaskulárního zdraví.

V epidemiologické analýze se používa jen BMI jako indikátor prevalence (převažování) a incidence (dosahu).

Souvisící články

Zdroj: Wikipedia

Kategorie: Nemoci

AIDS    Alkoholismus    Bakterie    Bolest    Cholera    Chřipka    Dekubitus    Černý kašel    Fekální inkontinence    Infekce    Infekční nemoc    Malárie    Mumps    Nemoc    Obezita    Pravé neštovice    Průjem    Pyrexie    Rakovina    Sepse    Slepota    Spalničky    Symptom    Šarlach    Tetanus    Virus    Zácpa    Zánět    Zarděnky   

Osobní nástroje